Veelgestelde vragen

 1. Een zelfstandige komt bij het OCMW van zijn gemeente om steun te vragen, omdat hij niet genoeg heeft om van te leven. Kan een zelfstandige recht hebben op het leefloon?

  Hier is niets op tegen. Hij moet enkel, in functie voornamelijk van zijn boekhouding, aantonen dat hij geen netto inkomsten heeft die minstens gelijk zijn aan het voor zijn categorie van leefloon vastgestelde bedrag. Het leefloon is immers een gewaarborgd minimum voor iedereen om over voldoende te beschikken om van te leven, zich te huisvesten en zich te voeden.

  Het leefloon zal dus hiervoor moeten dienen en kan in geen geval dienen voor het afbetalen van commerciële schulden. Indien nodig kan hiervoor in een budgettaire begeleiding voorzien worden

 2. Hoe moeten de OCMW's de facturen behandelen die elkaar snel opvolgen om problemen met de berekening te vermijden?

  Wanneer een factuur wordt ingevoerd in een formulier van de informaticatoepassing voert het programma een berekening uit op basis van de bestaande informatie die opgeslagen is in de databank voor dezelfde hoofdbegunstigde. Opdat een toelage opgeslagen wordt in de databank, is het verplicht dat het overeenkomstige formulier werd verzonden en aanvaard. Het programma is niet in staat om te bepalen of er voor eenzelfde hoofdbegunstigde een lopende aanvraag tot beslissing bestaat. Er wordt dus gevraagd om de verschillende facturen apart te behandelen. De volgende factuur zal slechts eenmaal moeten worden ingevoerd, wanneer het vorige formulier aanvaard werd. Voor technische vragen, gelieve contact op te nemen met de Helpdesk OCMW's van Smals, ofwel telefonisch (02/787.58.28), ofwel per mail via het adres ocmw-cpas@smals.be. Voor vragen over de inhoud, gelieve contact op te nemen met de front desk van de POD MI, ofwel telefonisch (02/508.85.85), ofwel per mail via het adres vraag@mi-is.be.

 3. Kan het uitbetaalde leefloon bij de betrokkene teruggevorderd worden?

  Ja, dit kan, maar enkel en alleen in de volgende gevallen:
  - A) bij een herziening met terugwerkende kracht omwille van
  1. gewijzigde omstandigheden die een invloed hebben op het recht op leefloon (bv. betrokkene meldt
  dat hij sedert vorige maand niet meer alleenwoont, maar samenwoont)
  2. een wijziging van het recht door een wettelijke of reglementaire bepaling
  3. een juridische of materiele vergissing van het OCMW
  4. verzuim, onvolledige of onjuiste verklaringen van de betrokkene
  - B) als de betrokkene de beschikking krijgt over inkomsten wegens rechten die hij bezat tijdens de periode dat hij een leefloon ontving


  Referenties: Wetteksten: artikel 24 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

 4. Hoe gebeurt de betaling van het leefloon?

  De betaling van het leefloon gebeurt per week, per veertien dagen of per maand naar keuze van het OCMW, steeds op een vaste datum of dag, door middel van een postassignatie, een circulaire cheque of een overschrijving.
  Uitzonderlijk kan de betaling ook rechtstreeks aan de betrokkene gebeuren.

md xs sm lg