• Partnerschappen: Kan een OCMW partner zijn in twee of meer verschillende projecten?

  Ja, een OCMW kan een eenvoudige "partner" zijn in één, twee of meerdere projecten, zolang het zelf maar niet de drager is van het project. Er kan slechts één project per OCMW-aanvrager of hoofdprojecteigenaar ondersteund worden.
  Als de kosten van verschillende projecten elkaar overlappen, kunnen deze uitgaven niet dubbel worden geteld.

 • Voorwaarden: Kunnen we een project opzetten dat de provincie, de gemeenten en de OCMW's op ons grondgebied samenbrengt?

  Partnerschappen worden sterk aangemoedigd in onze projectoproep. Je kan dus een project opzetten dat de provincie, de gemeenten en de OCMW's in uw streek samenbrengt. Het is echter van belang de rol en de verantwoordelijkheden van elk van hen nader te omschrijven (voor meer info zie vanaf blz. 15 in onze informatiebrochure). 

  Wij verzoeken je bij jouw aanvraagformulier een intentieverklaring te voegen van de partners die niet via een voorafgaande overheidsopdracht moeten gaan, zoals degene hierboven vermeld. 
  Een model is beschikbaar op onze website.

 • Financiering: Wat is het verschil tussen materieel dat als "werkingskosten" en materieel dat als "investeringskosten" wordt aangeschaft?

  De investeringskosten van een project zijn alle eenmalige uitgaven die bestemd zijn voor de verwezenlijking van het project (aankoop van meubilair, uitrusting, inrichtingswerkzaamheden). In principe worden deze kosten over meerdere jaren afgeschreven. In principe vallen kosten zoals de aankoop van een pc, tablet, smartphone, stoelen, enz. in deze categorie en kunnen ze worden afgeschreven. 

  Werkingskosten zijn alle terugkerende eenmalige uitgaven voor het beheer van uw project, voor het "runnen" van uw project. Naast de loonkosten (die we voor meer duidelijkheid in een aparte categorie in onze Excel-template hebben ondergebracht) gaat het om vervoerskosten, benodigdheden, communicatiekosten voor smartphones, internetverbindingen, computeronderhoud, enz. 

  Om uw begroting duidelijker te kunnen zien, raden wij u aan deze te laten valideren door uw ontvanger, zodat de vermelde kosten in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige regels waaraan de OCMW's zijn onderworpen.

 • Financiering: Kan de begroting voor het 2e en 3e jaar worden herzien?

  Indien de uitbreiding van het project wordt aanvaard, kan de begroting naar beneden worden bijgesteld, maar niet naar boven. 
  Deze bijstelling kan enkel gebeuren op voorwaarde dat de herziening niet van invloed is op een essentieel element van het project en geen wijziging inhoudt van een oorspronkelijke doelstelling van het project. Anders zal het herziene project opnieuw aan de jury moeten worden voorgelegd voor selectie op dezelfde wijze als nieuwe projecten. 

 • Financiering: Als de lonen van maatschappelijk werkers worden gefinancierd door een Europese subsidie (bijv. ESF), kan de opleiding die zij volgen dan worden gefinancierd door "e-inclusion for Belgium 2022"?

  Allereerst willen we erop wijzen dat het ten strengste verboden is een uitgave dubbel te subsidiëren, hetzij via een andere Europese of Belgische subsidie. De controle-audits hierop zullen zeer streng zijn.

  Naast dit verbod aanvaarden wij in het algemeen ook niet dat een project ook door een andere Europese subsidie wordt gefinancierd. Als alleen het salaris van de maatschappelijk werkers door het ESF wordt betaald, kunt u niet verwachten dat hun opleiding door e-inclusion for Belgium wordt betaald. Echter, als het salaris van de maatschappelijk werkers betaald wordt door een Belgische subsidie (federaal, regionaal of ander), zou hun training een deel kunnen uitmaken van de begrote kosten van het project. Natuurlijk op voorwaarde dat deze training gerelateerd is aan digitale inclusie en uw project. 

  Ten slotte kan een andere Europese subsidie niet worden gebruikt om de 20% van uw kosten te cofinancieren in het geval van een meerjarenproject.

 • Divers: Welke stappen moeten we ondernemen om onze website te laten auditeren en toegankelijk te maken?

  Het ontwerpen van je digitale tools op een inclusieve manier helpt om de digitale inclusie van iedereen te verhogen en valt binnen het toepassingsgebied van e-inclusie voor België.

  Indien je een audit van je website wenst uit te voeren, dien je het op de BOSA-website beschikbare formulier in te vullen.

  Je wordt dan doorverwezen naar het bevoegde controleorgaan voor je regio of gemeenschap. Deze instantie zal je de auditprocedure kunnen uitleggen en je adviseren over de aan te brengen verbeteringen.
   

 • Divers: Bestaat er een lijst van vormingsactoren voor digitale inclusie?

  Op onze website kan je een lijst van e-inclusieactoren terugvinden die verschillende diensten aanbieden, waaronder opleiding (zoals bijvoorbeeld het platform 123digit.be).

  Je kunt ook "traditionele" opleidingsorganisaties in je regio raadplegen, die misschien interessante opleidingen voor je project kunnen aanbieden.

  Ten slotte organiseert FOD BOSA gratis opleidingen voor ambtenaren die basisvaardigheden willen verwerven in digitale inclusie (Connectoo) of ambtenaren die gebruikers willen begeleiden (Connectoo+).
  Meer informatie over deze Connectoo-opleiding 

 • Financiering: Omwille van de verlofperiodes kunnen we geen raadsbeslissing bezorgen omtrent cofinanciering. Wat nu?

  Het regelement zegt dat je een document moet bezorgen waaruit blijkt dat de nodige cofinanciering is voorzien of werd aangevraagd. Bezorg ons dan zeker een document waaruit blijkt dat dit voorgelegd zal worden en we de beslissing ontvangen voor 5 september 2022 23.00u. Zodra een project goedgekeurd is, moet deze beslissing er wel zeker zijn, anders kan de goedkeuring van het project ingetrokken worden.

 • Voorwaarden: Wij willen onze cliënten een vorming "ICT-vaardigheden om een job te zoeken" aanbieden. Is dit mogelijk binnen deze projectoproep?

  Projecten die vooral gericht zijn op het zoeken naar werk (CV schrijven, enz.) vallen onder de regionale bevoegdheid voor werkgelegenheid. Dit soort projecten zou beter passen in een oproep tot het indienen van projecten die erop gericht zijn werklozen te activeren en hen te steunen bij het zoeken naar werk.

  Workshops die gericht zijn op de ontwikkeling van digitale vaardigheden in het brede zin zouden wel passen in de doelstellingen van deze projectoproep.