Veelgestelde vragen

 1. Partnerschappen: Wij zijn een organisatie die al ervaring heeft met het werken rond e-inclusie. Mogen wij een projectaanvraag indienen?

  De aanvragen dit jaar kunnen enkel vanuit OCMW’s ingediend worden, maar samenwerkingsverbanden worden sterk aangemoedigd.
  Hopelijk houdt deze voorwaarde jullie niet tegen, maar bevordert dit de samenwerking met OCMW’s.

  De aanvrager moet dus een OCMW zijn, maar de partners mogen steden, gemeenten, vzw’s … zijn.
  Een vereiste is dan wel dat er een intentieverklaring ondertekend werd door alle partners.
  Op onze website vind je alle informatie over de projectoproep
  Lees hierbij zeker onze infobrochure voor meer info over de beoogde doelgroepen, partnerschappen, enzovoort.

 2. Financiering: Zijn de vermelde minimum- en maximumbedragen van de subsidies per jaar? Of moet je dit bedrag over meerdere jaren verspreiden wanneer je een project hebt van meerdere jaren.

  De vermelde bedragen in het overzicht zijn de minimum- en maximumbedragen per jaar.
  In een tweede of derde jaar kan je terug ditzelfde bedrag aanvragen.
  Vanaf het tweede jaar dient een project wel 20% cofinanciering aan te tonen (zie de infobrochure voor alle uitleg hierover) en een project moet een positieve evaluatie krijgen voordat het verdergezet kan worden na elk jaar.

 3. Financiering: Mogen wij een percentage van onze eigen VTE inbrengen voor de subsidie? Mogen wij een percentage van onze eigen VTE inbrengen als cofinanciering vanaf het 2de jaar?

  Een eigen VTE (voltijdequivalent) inschakelen is toegestaan, maar het is belangrijk om dan extra aandacht te hebben voor het verbod op dubbelfinanciering. Een personeelslid mag (voor het gespecificeerde deel van diens job) nooit zowel vanuit het project als vanuit de organisatie betaald worden.

  Zorg hierbij dat je zeker ook oog hebt voor de aandachtspunten voor personeelskosten:

  •    Je moet kunnen aantonen dat dit personeel daadwerkelijk voor het project werkt voor welk percentage van een VTE (bijvoorbeeld met een tijdsrooster);
  •    Het personeelslid mag pas ingebracht worden als kost vanaf de start van het project (ten vroegste november 2022);
  •    De financiering moet duidelijk aangegeven worden in het financieel overzicht en er mag geen sprake zijn van dubbelfinanciering.

  Wanneer de loonkost van een VTE ingebracht wordt als cofinanciering, is het belangrijk om deze kost duidelijk weer te geven als “inkomst” (= de financiering voor de loonkost die de organisatie aan het project besteedt) en als “uitgave” (= de uitbetaling van deze loonkost als uitgave).
  Het is ook belangrijk dat je kadert wat de bron is van deze financiering (komt dit vanuit het OCMW? De gemeente? Een andere financieringsbron?).

  Indien de organisatie in de toekomst van plan is om deze persoon te behouden voor de verderzetting van het project, kan dit een argument zijn in het duurzaamheidsaspect van de aanvraag.

 4. Financiering: Mag een aanvraag ingediend worden door iemand uit de gemeente, bv. de welzijnsdienst of de stuurgroep IT, in naam van het OCMW? Mogen wij dan een percentage van die voltijdequivalent (VTE) inbrengen?

  Een aanvraag kan inderdaad via een machtiging van het OCMW ingediend worden door een andere partner.
  Let er wel op dat u steeds let op de aandachtspunten voor personeelskosten. Zo kunnen enkel uitgaven vanaf de officiële startdatum van het project ingediend worden.
  De verloning voor de tijd die gespendeerd werd aan het uitwerken van de aanvraag kan dus niet ingediend worden als uitgave, omdat deze voor de startdatum van het project valt. 

 5. Financiering: Kunnen personeelskosten ingebracht worden als uitgave?

  Personeelskosten kunnen ingebracht worden, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat dit personeelslid mee aan het project werkt en dit aan welk percentage van een voltijdsequivalent (VTE) (vb. met een tijdsschema). De kosten starten vanaf of na november 2022. Zij mogen niet reeds gesubsidieerd worden vanuit een andere bron (verbod op dubbelfinanciering).

 6. Andere subsidies: Hoe verhoudt deze projectoproep zich tegenover het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'?

  De middelen van het kader van het Vlaamse Relanceplan en van deze projectoproep komen van dezelfde (Europese) bron. Er zijn dus ongeveer dezelfde voorwaarden en controleverplichtingen.
  De projectmiddelen mogen niet gecombineerd worden. Dubbelfinanciering is niet toegestaan en hierop voeren wij controles uit. 
  Bij deze projectoproep dient een OCMW het project te dragen en deze zijn gericht op (digitaal) kwetsbare groepen in brede zin.

  Deze projectoproep heeft niet tot doel om zich te bevinden in het vaarwater van de Vlaamse oproepen, maar eerder om een aanvulling hierop te zijn.
  We stemmen daarom ook af met de Vlaamse actoren.

md xs sm lg