FEAD 2014

    Onder de rubriek ‘Documenten’ vindt u de documenten met betrekking tot de campagne 2014 terug (het reglement en het model voor de voorraadboekhouding).

    Wijziging reglement van de campagne 2014

    Wij informeren u dat het reglement van toepassing voor de campagne 2014 werd gewijzigd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 (dit teneinde de verwijzing naar het terugbetalen van levensmiddelen die niet kunnen worden verantwoord, te schrappen).

    Deze wijziging heeft geen invloed op de stockcontroles uitgevoerd door de beheersautoriteit tot op vandaag.

    U vindt het gewijzigde reglement terug onder de rubriek ‘Documenten’.