FEAD 2015

  Wijziging reglement van de campagne 2015

  Wij informeren u dat het reglement van toepassing voor de campagne 2015 werd gewijzigd met terugwerkende kracht vanaf 10/02/2015 (dit teneinde de verwijzing naar het terugbetalen van levensmiddelen die niet kunnen worden verantwoord, te schrappen).

  Deze wijziging heeft geen invloed op de stockcontroles uitgevoerd door de beheersautoriteit tot op vandaag.

  U vindt het gewijzigde reglement terug onder de rubriek ‘Documenten’.

  Leveringen FEAD 2015

  Wij krijgen veel vragen omtrent de levering van de FEAD-producten 2015.

  Door de zware administratieve procedure en budgettaire bekommernissen, hebben de eerste leveringen van 2015 vertraging opgelopen.

  Wij verwachten de eerst leveringen in de maanden september/ oktober 2015.

  Hieronder vindt u een geactualiseerde kalender van alle leveringen.
  Opgelet, hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  - Punt 1: De organisaties die bevoorraad worden door hun voedselbank/ het Rode Kruis Luik/ NGE asbl,

  - Punt 2: De OCMW’s en onafhankelijke organisaties die ‘aan huis’ geleverd worden.

   

  1. LEVERINGEN AAN DE VOEDSELBANKEN, HET RODE KRUIS LUIK EN ASBL NGE

  Volgende producten worden in de vermelde periodes geleverd aan de voedselbank. Wij vragen u evenwel steeds te verifiëren bij uw voedselbank/opslagplaats of de producten wel degelijk beschikbaar zijn alvorens deze af te halen.

  2. LEVERINGEN 'AAN HUIS' (sommige OCMW's en onafhankelijke organisaties)

  In volgende periodes zullen de producten geleverd worden 'aan huis'.