Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)

    Overeenkomstig het regeerakkoord werd de uitbreiding van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) verwezenlijkt. Deze hervorming beoogt onder andere een verruiming van het bestaande begeleidingsinstrument waar het GPMI voor staat.