Klachten over onze dienstverlening?

Er zijn verschillende manieren om de dienstverlening en aanbod van een organisatie te evalueren :  bevragingen, interviews, vergelijkende studies,… Alle leveren ze op een directe manier informatie op over de kwaliteit van de geleverde diensten en producten.
Klachten vormen, op een indirecte manier, eveneens een bron van informatie voor de organisatie.
Klachtenmanagement helpt een organisatie de klachten te behandelen en er tegelijk iets van te leren zodat in de toekomst de klanten beter gediend kunnen worden.

De POD Maatschappelijke Integratie hecht veel belang aan de kwaliteit van de dienstverlening en houdt eraan zijn werking te verbeteren.
Heeft u toch een opmerking of klacht, dan kunt u die ons melden.

Welke klachten kunt u indienen ?

U kunt een klacht indienen :

  • over de diensten en producten van de POD MI
  • over de kwaliteit ervan
  • over de behandeling van een aanvraag
  • over de toepassing van de wetgeving.

Als de POD MI niet bevoegd is voor uw klacht, wordt die niet behandeld, maar doorgestuurd naar de bevoegde instantie.

Hoe dient u een klacht in ?

U kan een klacht indienen via onderstaand online klachtenformulier.

Op welke wijze wordt een klacht behandeld ?

  • Een klacht wordt doorgestuurd naar de bevoegde dienst(en) en binnen de 2 werkdagen beantwoord.
  • Wanneer een klacht niet binnen de 2 werkdagen kan beantwoord worden, wordt dit gemeld aan de klant en de reden van de vertraging meegedeeld, evenals de behandelingstermijn.
  • Een klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Toch nog geen oplossing ?

Indien u niet tevreden bent over het behandelen van uw klacht, kan u altijd bij de federale Ombudsman terecht. Hij is volledig onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en onderzoekt uw klacht kosteloos en onpartijdig.

 

md xs sm lg