Klachten over onze dienstverlening?

Voorwaarden

De POD Maatschappelijke Integratie hecht veel belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Mocht je hierover opmerkingen of klachten hebben, dan kan je dit melden aan de klachtenbeheerder. Je klacht wordt met zorg behandeld en alles wordt in het werk gesteld om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen.

Elke persoon die in contact staat met de diensten van de POD Maatschappelijke Integratie kan een klacht indienen. Deze klacht moet betrekking hebben op de kwaliteit van onze product- of dienstverlening.

Voorbeelden van ontvankelijke klachten

 • Je bent niet tevreden over de bereikbaarheid van de POD Maatschappelijke Integratie (telefonisch, onthaal ...).
 • De informatie die je krijgt, is onvolledig of onduidelijk.
 • Je moet te lang wachten op een antwoord.
 • Je bent niet tevreden over het gedrag of de houding van één van onze medewerkers (tijdens een telefonisch onderhoud, bij het onthaal, tijdens een bezoek, ...).

Voorbeelden van niet-ontvankelijke klachten

 • Anonieme klachten.
 • Niet-gemotiveerde klachten (de redenen moeten duidelijk omschreven zijn).
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die niet tot de bevoegdheid behoren van de POD Maatschapelijke Integratie
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor administratieve beroepsprocedures bestaan.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die deel uitmaken van een juridische procedure.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor een procedure bij de Federale Ombudsmannen werd ingezet.
 • Klachten over het gevoerde beleid van de Minister/Staatssecretaris.
 • Klachten over de bestaande regelgeving.

Hoe dient u een klacht in ?

U kan een klacht indienen via onderstaand online klachtenformulier.

Indien de eerstelijnsklachtenbehandeling je geen voldoening schenkt, kan je terecht bij de Federale Ombudsman:

www.federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6 - 1000 Brussel
Gratis nummer 0800 99 962
contact@federaalombudsman.be

 

 

md xs sm lg