Arme gezinnen en/of migrantengezinnen worden vaak geconfronteerd met uitsluiting, wat rechtstreekse gevolgen heeft voor het welzijn van de kinderen. Op basis daarvan heeft de vzw ‘La Bobine’ (gevestigd in Droixhe, een arme wijk in de stad Luik die wordt gekenmerkt door een hoofdzakelijk arme migrantenbevolking) als belangrijkste doel het bevorderen van de integratie van gezinnen met een buitenlandse afkomst, in het bijzonder wat werk en sociaal leven betreft.

    Om dat te bereiken biedt ze een interculturele ruimte voor de uitwisseling van ervaringen en informatie, voor opleidingen en actie aan, daarbij steunend op vier elkaar aanvullende sectoren: alfabetisering/Frans leren, sociale inschakeling, gezin en wijk, jonge kinderen. Dankzij de diversiteit van de sectoren is het mogelijk om tegelijkertijd te werken rond beroepsinschakeling, ouderopleiding, de ontwikkeling van een sociaal netwerk en het versterken van de band tussen kind en ouders.

    Meer info onder ‘documenten’.