De vzw ‘La maison des ateliers’ werd in 1999 op initiatief van het Cultureel centrum van Bergen opgericht. In dit Centre d’Expression et de Créativité (CEC) is iedereen welkom. Het is de bedoeling om de individuele culturele bagage in te zetten als middel om tot persoonlijke en burgerlijke emancipatie te komen. Het richt zich op de kwetsbaarste groepen. Via workshops en sociaal-artistieke projecten wil het creatieve en expressieve vaardigheden ontwikkelen. Zijn doel is permanente vorming.

    Meer info onder 'documenten'.