De Service Droit des Jeunes (SDJ) is een specifieke instelling opgericht bij besluit betreffende de AMO’s, met als bijzondere eigenschap dat ze het recht als belangrijkste werkmiddel gebruikt. De SDJ omvat vier vzw’s die uitgaan van een gemeenschappelijk pedagogisch project, waarvan sommige meerdere afdelingen hebben. Dat laatste is het geval voor de SDJ van Namen, waar de SDJ van Aarlen deel van uitmaakt. Het project ‘L’as de l’A.S. (Accrochage Scolaire)’ gaat uit van de vaststelling dat het schoolrecht moeilijk te begrijpen is en dat jongeren en gezinnen de diensten niet kennen. Het gaat ervan uit dat dat gebrek aan kennis van het schoolkader ertoe kan leiden dat jongeren afhaken op school. De SDJ wil vanuit een positief standpunt jongeren informeren via een ludieke begeleiding en zo de schoolintegratie bevorderen.

    Meer info onder 'documenten'.