De vzw ‘Le Bazar’ is een jeugdhuis in Sint-Gillis dat kinderen en jongeren van 6 tot 26 jaar opvangt en omkadert. Het werkt aan de ontwikkeling van een actief, kritisch en verantwoordelijk burgerschap. De doelgroep komt hoofdzakelijk uit de wijken van beneden-Sint-Gillis, dat economisch sterk achtergesteld is. Om zijn doelstellingen te behalen biedt Le Bazar uiteenlopende activiteiten aan: opvang, schoolondersteuning, culturele uitstappen, diverse workshops, collectieve acties, gemeenschappelijke projecten.

    Meer info onder 'documenten'