MIRIAM-programma

  MIRIAM: Programma voor empowerment van vrouwen in armoede die zich in een toestand van eenouderschap bevinden.

  Het MIRIAM-programma richt zich op alleenstaande moeders in armoede. Het project gaat uit van een holistische aanpak waarbij gefocust wordt op de verschillende levensdomeinen van het doelpubliek. Alleenstaande moeders in armoede worden intensief individueel opgevolgd, maar een groot accent ligt op een collectieve begeleiding die minstens eenmaal om de twee weken plaatsvindt.

  De Minister belast met armoedebestrijding maakte vorig jaar 4,5 miljoen euro vrij om het programma te versterken. Dit maakte het mogelijk om 73 projecten te ondersteunen in 39 OCMW’s. Ook binnen het tweede programmajaar zijn er middelen beschikbaar om dit project te ontwikkelen binnen nieuwe OCMW’s/consortia van OCMW’s.

  De projectbegeleiding blijft gelijklopend aan de projecten die in het eerste programmajaar opgezet werden. Één of twee groepen van alleenstaande moeders in armoede worden dooréén of twee case managers (specifiek hiervoor aangestelde sociale assistenten) individueel en collectief begeleid. Het project zal deze case managers daar in vormen.

  De link naar deze oproep en het verduidelijkende reglement vind je hieronder: 

  Projectoproep

  Op 17 mei 2023 om 11 uur vond een online infosessie voor alle OCMW’s met interesse in het MIRIAM-programma plaats. Je vindt de link hieronder:

  Infosessie

  Meer informatie

  Ontdek de videopresentatie van het programma MIRIAM

  ONTDEK DE GETUIGENISSEN VAN MANEL EN SARAH

  Presentatie van Jocelyne Bovy - Case manager Seraing