Netwerk van federale armoedeambtenaren

  De POD Maatschappelijke Integratie richtte in 2013 een netwerk van federale armoedeambtenaren op dat de federale plannen voor armoedebestrijding opvolgt. In elke federale overheidsinstelling werden armoedeambtenaren aangewezen.Ze zorgen voor de uitvoering van de maatregelen binnen hun beleidsdomein. Verder coördineren ze de armoedebestrijding in hun departement en nemen ze deel aan de vergaderingen van het netwerk.

  De leden van het netwerk hebben als opdracht :

  1° de federale overheidsinstelling waarin ze tewerkgesteld zijn te ondersteunen bij het uitvoeren van de maatregelen van de federale plannen inzake  armoedebestrijding die betrekking hebben op hun beleidsdomein;

  2° het armoedebestrijdingsbeleid in de federale overheidsinstelling waarin ze tewerkgesteld zijn te coördineren door onder andere deel te nemen aan de vergadering van het netwerk;

  3° het netwerk te informeren over de uitwerking van de federale plannen inzake armoedebestrijding in de federale overheidsinstelling waarin ze tewerkgesteld zijn;

  4° de federale overheidsinstelling waarin ze tewerkgesteld zijn te sensibiliseren rond het armoedebestrijdingsbeleid in het algemeen;

  5° bij te dragen tot het ontwikkelen en uitdragen van een gemeenschappelijke visie inzake armoedebeleid.

  De lijst van de deelnemende instellingen is beschikbaar in het tabblad "documenten".

  Lijst van de federale overheidsinstellingen van het netwerk van federale armoedeambtenaren