Netwerkdag van 01/12/2015

  Datum:  dinsdag 1 december 2015, 09:00 - 16:00

  In september 2015 werd een éénjarige studie afgerond naar het verloop van het project “Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede”. De studie werd uitgevoerd door KPMG Advisory in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie. Op basis van de feedback van de platformcoördinatoren werden in de loop van dit pilootjaar goede praktijken, een draaiboek en beleidsaanbevelingen uitgewerkt. Om deze feedback te capteren, werden naast twee evaluatiemomenten, ook twee uitwisselingsmomenten georganiseerd waarin ervaringsuitwisseling tussen de platformcoördinatoren centraal stond.

  Ondertussen werd beslist om het project Kinderen Eerst tot eind 2015 te verlengen. Omdat de POD MI bovendien heel wat positieve reacties heeft ontvangen met betrekking tot de uitwisselingsmomenten, werd beslist om tijdens de verlenging ook dit netwerkaspect verder te ondersteunen. Gezien dit succes besliste de POD MI daarnaast om deze gelegenheid tot ervaringsuitwisseling ook uit te breiden naar OCMW’s die niet hebben deelgenomen aan de studie maar wel geïnteresseerd zijn in het thema en hieromtrent van gedachten willen wisselen met collega’s.

  Daarom nodigen wij u met genoegen uit voor een netwerkevenement. De bedoeling zal zijn om zoveel mogelijk de uitwisseling van ervaringen, kennis, en informatie te faciliteren. Tijdens deze dag zullen enkele platformcoördinatoren aan het woord komen die deelnamen aan het project Kinderen Eerst. Verschillende thema’s met betrekking tot overlegplatformen in de strijd tegen kinderarmoede worden zo verder uitgediept.

  • 09.00u – 09.30u: Onthaal
  • 09.30u – 09.40u: Welkom door de Heer Julien Van Geertsom, voorzitter POD Maatschappelijke Integratie
  • 09.40u – 10.00u: Introductie door Mevrouw Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid,  belast met Grote Steden
  • 10.00u – 10.30u: Voorstelling studie Kinderen Eerst, KPMG Advisory
  • 10.30u – 11.00u: Lezing door prof. Dr. Peter Raeymaekers (Universiteit Antwerpen)
  • 11.00u – 12.30u: Workshops over vier thema’s (2x 45 min.)
  • 12.30u – 14.00u: Lunch
  • 14.00u – 15.30u: Workshops over vier thema’s (2x 45 min.)
  • 15.30u – 16.00u: Afronding en dankwoord

  Er zullen vier workshops plaatsvinden, met telkens een centraal thema. Inschrijven voor de workshops is niet nodig, iedereen zal immers de kans krijgen een sessie rond ieder thema bij te wonen. De vier thema’s zijn:

  • Thema 1: Hoe ga je om met (gedeeld) beroepsgeheim, privacy en meldingsplicht?
  • Thema 2: Hoe werk je open, proactief en niet-stigmatiserend?
  • Thema 3: Hoe kan je samenwerken in een grote stad met verschillende wijken of overheen meerdere gemeenten?
  • Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid/hoe veranker je?