De hieronder beschreven activiteit wordt georganiseerd in het kader van de collectieve module sociale activering van het project MOVE UP van het OCMW van de stad Brussel. De activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de vzw BE.FACE en de dienst schuldbemiddeling van het OCMW van de stad Brussel.

    Het doel van de activiteit is de levensomstandigheden verbeteren van de nieuwkomers en schuldenlast vermijden terwijl zij tegelijkertijd Frans kunnen blijven leren. De deelnemers zullen de voordelen van een goed beheer van de huishoudelijke uitgaven ontdekken en leren hoe zij een budget kunnen opstellen.

    Be.Face is een netwerk van ondernemingen die hun middelen bundelen om concrete lokaal verankerde acties op te zetten voor de sociale en professionele integratie van kwetsbare groepen in samenwerking met de actoren op het terrein. De werknemers van de bedrijven die lid zijn animeren de activiteit als vrijwilliger.

    Zie activiteit