De projecten onder het luik opleiding rond de geestelijke gezondheid van nieuwkomers voorzien een specifiek vormingsaanbod voor de maatschappelijk werkers van de OCMW’s.

    Dankzij het opleidingsaanbod van de UVCW, Solentra vzw en het CAW Oost-Vlaanderen krijgen de sociaal werkers de kans om een opleiding te volgen rond het herkennen van psychosociale stoornissen bij nieuwkomers uit derdelanden (niet EU-nationaliteit). De hulpverleners leren trauma- en andere migratiegerelateerde psychologische verschijnselen (migratieverdriet, trauma, dementie, psychose of angsten) herkennen, ontdekken hoe ze hun hulp- en dienstverlening hieraan kunnen aanpassen en hoe ze personen met die specifieke verschijnselen naar de juiste expert kunnen doorverwijzen.

    Een beschrijving van de verschillende projecten vind je hieronder.