Pers

 1. Leefloners blijven doorgaans 11 maanden bij het OCMW

  Persberichten

  Leefloonbegunstigden blijven ongeveer 11 maanden bij het OCMW. Een duurtijd die in de afgelopen 20 jaar werd beïnvloed door een instroom van nieuwe hulpbehoevenden, alsook door groepen die historisch gezien een langere trajectduur dan de algemen...

 2. Muur textuur

  Toename van het aantal leefloners vertraagde verder in 2019

  Persberichten

  Brussel, 14 februari 2020. Met een stijgingspercentage van 2,7% in de eerste helft van 2019 blijkt de toename van het aantal leefloners verder af te remmen. Een trend die we sinds 2018 kunnen vaststellen. Hierdoor kwam het maandelijks gemiddeld ...

 3. Toename aantal leefloners vertraagde in 2018

  Persberichten

  Na een sterke stijging van het aantal leefloners tussen 2015 en 2017 ten gevolge van de asielcrisis, is hun groeipercentage herleid tot 3% in 2018. ...

md xs sm lg