Privacy notice

  I. Bescherming van uw persoonsgegevens

  De POD Maatschappelijke Integratie, gelegen in het Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 165 1000 Brussel, verbindt zich ertoe om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen.

  Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

  II. Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?

  De POD Maatschappelijke Integratie handelt in het kader van haar wettelijke opdrachten zoals bepaald in hoofdstuk II van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990. 

  Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde AVG-verordening.

  III. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

  We verzamelen en gebruiken twee categorieën van gegevens:

  • sociale persoonsgegevens
  • identificatiegegevens

  IV. Met wie delen we uw gegevens?

  De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen overgemaakt aan de instellingen die wettelijk ertoe gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen.

  De POD Maatschappelijke Integratie zal geen persoonsgegevens bekendmaken aan derden voor direct marketing doeleinden.

  De communicatie van uw gegevens wordt beperkt tot België.

  V. Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

  Uw gegevens worden bewaard de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgevingen inzake sociale zekerheid.

  VI. Hoe kunt u uw rechten aanwenden in het kader van de AVG?

  U hebt het recht om te allen tijde een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is en/of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist als er geen verzoek van u in verwerking is. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, zal uw verzoek worden ingewilligd en verwerkt.
  Indien u meent dat uw rechten worden geschonden, kunt u ons dit ook laten weten.
  Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel verbeteren.

  Stuur uw verzoek naar mi.dpo@mi-is.be.

  VII. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

  De POD Maatschappelijke Integratie heeft een aantal elektronische en administratieve procedures en hardware voorzieningen geïmplementeerd. Ze evalueert deze regelmatig opnieuw en voert updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste verwerking uit te voeren.

  Het personeel van de POD Maatschappelijke Integratie dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan het leveren van de diensten waarvoor ze is bedoeld.

   

  VIII. Nieuwsbrieven

  Bezoekers kunnen zich via de website inschrijven op een of meerdere van onze nieuwsbrieven. Hiervoor houden wij je e-mailadres en de taal waarin je de website bezocht op het moment van inschrijven bij in een database.
  Deze database wordt door ons behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

   

  Enkele concrete maatregelen:

  • je persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om je de gevraagde nieuwsbrief via e-mail toe te sturen.
  • je persoonlijke gegevens worden noch bekendgemaakt aan derden, noch aangewend voor direct marketing doeleinden.
  • je hebt steeds toegang tot je persoonlijke gegevens, je kan deze op juistheid controleren en onjuistheden doen verbeteren. Je vindt er ook een link om je onmiddellijk uit te schrijven en niet langer onze nieuwsbrieven te ontvangen. Heb je vragen of problemen, dan kan je contact opnemen met de beheerder van de site via vraag@mi-is.be.
  • De POD Maatschappelijke Integratie verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door jou bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

   

  IX. Evenementen

  Onze evenementen vinden plaats op publiek toegankelijke plaatsen. Door uw deelname aan een publiek evenement aanvaardt u dat er foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent. Dit materiaal gebruiken we voor onze website en sociale mediakanalen om onze evenementen in beeld te brengen. We bezorgen dit materiaal in geen geval aan derden. De gegevens die we verzamelen via het inschrijvingsformulier met betrekking tot een evenement, gebruiken we enkel voor het evenement zelf. Niet voor andere doeleinden. We verwijderen die gegevens ten laatste 6 maanden na het evenement.

   

  X. Gebruik van cookies

  Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

  Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

  Waarom gebruiken we cookies?

  We gebruiken drie soorten cookies:

  • essentiële cookies;
  • functionele cookies;
  • analyse cookies.

  We gebruiken essentiële en functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze websites wil bezoeken.

  We gebruiken daarnaast ook "MATOMO " voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is.

  Voor deze analysetool maken we gebruik van een Matomo-Cloud, een externe partner die zowel z'n organisatie als de achterliggende datacenters binnen Europa heeft en volop inzet op GDPR-compliance en respect voor de privacy. Voor het gebruik van de cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven.

  Lijst van essentiële cookies

  Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

  Naam Vervaldag Inhoud Doel
  BIGipServerF2W-… Tot het einde van de sessie Opeenvolging van tekens Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

  TS01448b0

  (tekens na TS… variëren)

  Tot het einde van de sessie Opeenvolging van tekens Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

  Lijst van functionele cookies

  Je mag deze cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

  Naam Vervaldag Inhoud Doel
  Language 365 dagen (1 jaar) Taal van de laatst bezochte pagina Bij een volgend bezoek aan de site komt men automatisch op de homepagina in de gekozen taal terecht.
  has_js Tot het einde van de sessie 1 Snelle check of javascript beschikbaar is

  Lijst van analytische cookies

  Onderstaande cookies worden enkel geplaatst als u de analytische cookies aanvaardt.

  Naam Vervaldag Inhoud Doel
  _pk_id 28 dagen Token id Analyse van het bezoekersaantal website
  _pk_ref 6 maanden   Analyse van het bezoekersaantal website
  _pk_ses 50 minuten Session id Analyse van het bezoekersaantal website

   

  XI. Hoe kunt u een klacht indienen?

  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, als u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt.

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  E-mail : dpo@apd-gba.be