Recht op Maatschappelijke Hulp

  Het recht op maatschappelijke hulp omvat drie grote onderdelen: een financiële steun (= equivalent van het leefloon), een tewerkstelling en/of een tussenkomst in de (dringende) medische hulpverlening.

  Enkel de kandidaat-vluchtelingen en de vreemdelingen met een verblijfsvergunning die niet in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven (statuten B en I) hebben recht op financiële steun en tewerkstellingsmaatregelen.

  Onder maatschappelijke hulp wordt ondermeer verstaan:

  • basisbijdrage, aanvullende bijdrage en regularisatie van het ziekenfonds;
  • medische en farmaceutische, al dan niet verstrekt in een verpleeginstelling;
  • repatriëringskosten;
  • kosten voor huisvesting;
  • plaatsings- of verblijfskosten;
  • equivalent gewaarborgde gezinsbijslag en kraamgeld;
  • ...

  De bedragen die toegekend worden in het kader van de maatschappelijke hulp (equivalent leefloon) kan je onder Tools OCMW's - Bedragen terugvinden.

  TABEL BEDRAGEN