Het samenwerkingsverband tussen Cachet, CBAW De Aanzet van Jeugdzorg Emmaüs en Sociaal Huis Mechelen (SHM) wil inspelen op de moeilijkheden die jongeren die in de jeugdzorg verblijven, ervaren als ze 18 worden. Op hun 18de moeten de jongeren de voorziening verlaten en alleen gaan wonen. Door hun kwetsbare positie worden de jongeren met structurele drempels geconfronteerd, maar paradoxaal genoeg wordt verwacht dat de jongere meteen volledig zelfredzaam is. Daarenboven laat de afstemming tussen de jeugdzorg en andere hulpverlening vaak de wensen over en van een integrale aanpak, georganiseerd vanuit de persoon en de vragen van de jongere, is onvoldoende sprake. Tegelijkertijd is er een oververtegenwoordiging van jongeren met een verleden in de jeugdzorg in de armoedecijfers.

    Meer info onder ‘documenten’