Er bestaan reeds talrijke initiatieven om nieuwkomers te ondersteunen binnen de OCMW-werking en de POD MI wil via deze databank al enkele inspirerende praktijken bij elkaar brengen. 
   
  Je kan verschillende projecten, modules en activiteiten terugvinden per thema via de zoekfuncties. Veel inspiratieplezier! 

  Werking zoekfilters

  Zoekfilters "project", "module" en "activiteit

  Een inspirerende praktijk beschrijft wat in de uitvoering ervan kan werken door onder andere de gunstige en ongunstige omstandigheden voor de uitvoering ervan te beschrijven. Een praktijk is een project, een module of een activiteit

  • Een activiteit = een eenmalige actie die eventueel deel uitmaakt van een module
  • Een module = samenhangend geheel van meerdere activiteiten die (meestal) in groepsverband worden uitgevoerd met het oog op het bereiken van een welbepaald doel (= trajectmatige benadering)
  • Een project = samenhangend geheel die meerdere modules omvat en bijna als een soort dienst op zich functioneert (= projectmatige benadering)

  Zoekfilters "terrein" en "wetenschappelijke basis"

  De opzet voor de inspirerende praktijk vindt ergens haar oorsprong, daarom zijn er twee domeinen vanwaar OCMW's hun inspiratie kunnen halen. De inspirerende praktijk kan zijn ontstaan als gevolg van ervaringen uit het terrein of op basis van een wetenschappelijke visie of theorie. Je kan de zoekfilters "terrein" en "wetenschappelijke basis" hiervoor aanvinken.

  Zoekfilters "individueel" en "groep"

  Modules en activiteiten kunnen voor een individuele begeleiding of groepsbegeleiding uitgewerkt zijn. Je kan ze vinden door respectievelijk de filter "individueel" of "groep" aan te vinken. Een project kan je standaard terugvinden onder de filter "groep" omdat het meestal om een dienstverlening gaat aan een bredere groep mensen. 

  De POD MI kon deze tool ontwikkelen dankzij de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.