Het hoofddoel van het project bestaat erin om alle deelnemers sociaal te activeren1 . Hun maatschappelijke participatie verhoogt en hun sociaal isolement wordt doorbroken in de hoop dat zij daarna kunnen instappen in een traject voor socio-professionele inschakeling of een betaalde tewerkstelling.

    AMIE is de naam van het project. Het verwijst naar het Franse woord “amie”, vriend of vriendin. Het AMIF is het Europees fonds waarmee het project gesubsidieerd wordt. AMIF is de afkorting voor het Europees Asiel-, Migratie- en Integratiefonds.

    Zie project