Het OCMW van de stad Brussel is ervan overtuigd dat haar bijdrage tot de integratie van buitenlanders gebeurt door de invoering van een voorziening voor sociale activering.

    Hiervoor ontwikkelt het activiteiten die tot doel hebben de sociale participatie te verhogen en zo te zorgen voor een duurzame breuk met het sociale isolement waarin zij zich bevinden. Voor sommigen gaat het om een doel op zich, voor anderen zal het project ervoor zorgen dat zij een traject socioprofessionele inschakeling kunnen starten.

    Bekijk project