De module “workshop informatica” van het OCMW van Luik, die deel uitmaakt van het project Mod'Actions, zorgt ervoor dat de deelnemers leren werken met een computer, mails leren sturen, documenten opstellen en opslaan, CV’s opstellen of online oefenen voor hun rijbewijs. Nieuwe competenties verwerven (bijv. : « PMTIC » - Plan Mobilisateur des Technologies de l’Information et de la Communication) zorgt ervoor dat de kennis gevaloriseerd wordt die de autonomie en het vermogen om de informaticatool te versterken zoals iedereen.