De module “projectrealisatie” van het OCMW van Luik, die deel uitmaakt van het project Mod'Actions biedt de nodige middelen om een persoonlijk project uit te voeren voor nieuwkomers die al goed hebben nagedacht over het socioprofessionele. Zij worden ertoe gebracht hun troeven duidelijker te omschrijven, hun verwachtingen op het gebied van werk/opleiding/zin duidelijker te omschrijven, de elementen die nog onduidelijk of verkeerd begrepen lijken, in vraag te stellen. Door een persoonlijk project te ontwikkelen, werken de deelnemers aan hun sterke en zwakke punten en definiëren zij duidelijker hun verwachtingen op het gebied van opleiding of het zoeken naar werk.

    Bekijk module