Studies, publicaties en statistieken

  1. Monitoring van de OCMW's - derde rapport sociale impact COVID-19

    Statistieken

    Dankzij de inspanningen van de OCMW’s beschikken we over voldoende data om de situatie op de voet te volgen en gefundeerde projecties op te stellen om maatregelen te nemen die de begeleiding en de ondersteuning van de hulpbehoevenden verbeteren. De Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie bedankt daarom de OCMW-medewerk...

  2. Wegwijs voor zelfstandigen en het OCMW (update augustus 2020)

    Brochures

    Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid, soms omdat ze gewoon niet weten dat ook zij recht hebben op sociale steun en hulp zoals werkloosheidsvergoeding of schuldbemiddeling.   ...

md xs sm lg