Het doel van de dienst Ervaringsdeskundigen bestaat erin de toegang tot fundamentele sociale rechten voor elke burger te vergemakkelijken. De dienst werkt daarom samen met partnerorganisaties om hun toegankelijkheid te verbeteren door het perspectief van kwetsbare burgers te integreren.

    In 2021 werd het werk van de dienst Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting nog gekenmerkt door COVID-19, zowel op het niveau van de organisatie van het werk, als op het niveau van de behandelde thema’s. De gezondheidscrisis greep immers om zich heen en er ontstond een reeks bezorgdheden, zoals de digitale inclusie.

    Op het vlak van human resources zal 2021 het pad effenen voor statutaire ervaringsdeskundigen bij de POD Maatschappelijke Integratie. Na de opening van statutaire functies bij de FOD Financiën en de RVA, zullen statutaire benoemingen binnen de POD mogelijk zijn vanaf 2022.