De armoedebarometer wil de evolutie van armoede in België op een toegankelijke manier weergeven. Het voornaamste doel van deze tool is een breed publiek informeren over verschillende dimensies van armoede. De armoedebarometer is daarom opgebouwd op basis van verschillende thema’s (inkomen en schuld, gezondheidszorg, werk, onderwijs, wonen en deelname). Daarnaast is er een apart luik voor kinderarmoede en de Europese armoededoelstellingen.

    Om deze cijfers goed te kunnen interpreteren, is het ten eerste mogelijk om verschillende jaren met elkaar te vergelijken om specifieke evoluties weer te geven. Daarnaast is het afhankelijk van de indicator ook mogelijk een vergelijking te maken naar gezinssituatie, opleidingsniveau, arbeidsmarktsituatie, ...

    Tot slot beschikt dit instrument ook over de mogelijkheid om de strategische doelstellingen van het Federaal Plan Armoedebestrijding op te volgen. Dit betreffen langetermijndoelstellingen waarvoor een corresponderende indicator aangeeft hoe die doelstellingen jaar na jaar evolueren.

    Bekijk de barometer