Deze handige, beknopte infogids is opgesteld voor mensen die dakloos zijn of die vrezen dakloos te worden. Als u zich in deze situatie bevindt, dan moet u meer dan ooit weten welke rechten u kan laten gelden om een betere toekomst mogelijk te maken. Deze gids is een vernieuwde versie en bevat de meest recente informatie over zaken waarop u recht heeft en bij welke dienst u daarvoor terecht kan.

    De overheidsdienst POD Maatschappelijke Integratie heeft deze gids gemaakt in samenwerking met het Gemeenschappelijk Daklozenfront. De vrijwilligers van het daklozenfront kennen de moeilijkheden die daklozen ondervinden zeer goed. Uit ervaring en uit gesprekken met daklozen weten zij welke informatie van kapitaal belang is voor iemand die er bovenop wil komen en die haar of zijn waardigheid wil terugvinden.

    Ons land focust daarbij op daklozen en de strijd tegen discriminatie op het vlak van huisvesting. De meest kwetsbare groepen zoals alleenstaande moeders en minderjarigen moeten daarbij onze bijzondere aandacht krijgen.

    Bestel brochures