Dit document is het vijfde evaluatierapport dat aangevraagd is door de POD Maatschappelijke Integratie met betrekking tot een evaluatie van de inzet van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in federale overheidsdiensten. Het rapport werd gecoördineerd door Griet Roets, verbonden als professor en doctor aan Universiteit Gent, en Laurent Nisen, lector aan de Université de Liège en coördinator van het Panel Démographique Familiale. De redactie lag in handen van Joris De Corte en Clara Kerstenne, onderzoekers aan respectievelijk Universiteit Gent en Université de Liège.