In deze focusnota blikken we terug op de sociale impact van de coronacrisis op de OCMW’s en hun doelpubliek van begin 2020 tot en met eind 2021. We bespreken hoe en in welke mate personen een beroep doen op de OCMW’s voor maatschappelijke hulp- en dienstverlening.

    De sociale impact op de OCMW’s en hun doelpubliek: een terugblik op de coronacrisis (2020-2021)