Het referentieadres is een administratief adres dat ervoor zorgt dat je sociale rechten kan behouden of openen, zoals de dekking gezondheidszorg van het ziekenfonds, sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekenfonds, IGO, DG Personen met een Handicap), enz. Het zorgt er eveneens voor dat je jouw post ontvangt en een geldige identiteitskaart verkrijgt.
     
     
    Het referentieadres is misschien een oplossing voor jou!