Resultaten en uitnodiging voor een snelle beëindiging van dakloosheid

    Housing First Belgium is een sociaal innoverend experiment dat op federale schaal de integratie van de kwetsbaarste daklozen door huisvesting test (lang verleden op straat, problemen met fysieke en/of mentale gezondheid en/of verslaving, gebrek aan oplossingen bij de klassieke opvangvoorzieningen die voor hen bestaan).
    Housing First Belgium toont aan dat dit publiek in staat is om rechtstreeks van de straat in een woonst in te trekken dankzij intensieve en multidisciplinaire begeleiding op maat van hun behoeften.
    Housing First Belgium vraagt dan ook om het huidige beleid voor de strijd tegen dakloosheid te herschrijven: streven naar een snelle beëindiging van de dakloosheid door meer te durven inzetten op huisvesting en begeleiding. 
     

    Housing First in België : het werkt!