Een OCMW verricht een sociaal onderzoek bij elke aanvraag voor een tussenkomst in het kader van maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening. Hierbij onderzoekt het OCMW of de hulpaanvrager aan de toekenningsvoorwaarden voldoet en welke middelen het beste antwoord bieden op de steunaanvraag en de cliënt een wenswaaardig leven garanderen.

    Bij dit onderzoek stoten OCMW-medewerkers soms op moeilijkheden. Die zijn van allerlei aard: administratief, praktisch, moreel of sociaal. Een sociaal onderzoek uitvoeren is niet eenvoudig.

    Om de OCMW-medewerkers te ondersteunen bij het sociaal onderzoek, ontwikkelde de POD Maatschappelijke Integratie deze inspiratiewijzer. De inspiratiewijzer staat met beide voeten in de praktijk. Bijna honderd maatschappelijk werkers, hoofdmaatschappelijk werkers, opleidingscoaches, juridische medewerkers, medewerkers van de POD MI en ervaringsdeskundigen delen er hun ervaringen en tips mee. De inspiratiewijzer laat OCMW-medewerkers leren van elkaar.

    De goede praktijken en tips in de wijzer willen vooral inspireren. Temeer omdat sommige tips niet in alle omstandigheden toepasbaar zijn. Elke OCMW-medewerker kiest zelf welke tips te gebruiken zijn in de praktijk van elk sociaal onderzoek.