Dankzij de inspanningen van de OCMW’s beschikken we over voldoende data om de situatie op de voet te volgen en gefundeerde projecties op te stellen om maatregelen te nemen die de begeleiding en de ondersteuning van de hulpbehoevenden verbeteren. Dit rapport omvat de evolutie van het aantal begunstigden en van de nieuwe aanvragen volgens het soort verstrekte hulp, alsook informatie over de socio-economische situatie vóór de steunaanvraag, de uitgaven in verband met bepaalde soorten toegekende hulp en de bepalingen in verband met dakloosheid.

    Vierde rapport sociale impact COVID-19