In het kader van de duurzame stadscontracten van het federaal programma grootstedenbeleid zullen de steden en gemeenten ertoe aangezet worden om activiteiten te organiseren. Dankzij deze activiteiten zullen zij personeel aanwerven dat belast is met de concretere uitwerking hiervan. Het kan gaan om straathoekwerkers, animatoren, gemeenschapswachten, coördinatoren of projectleiders. Veel van de 570 betrokken banen mogen dus beschouwd worden als stadsberoepen. 

    Het Grootstedenbeleid wenste een onderzoek te bekostigen om deze beroepen beter te kennen, de concrete taken, de arbeidsvoorwaarden en de doeleinden ervan zo goed mogelijk te kennen. De onderzoekers hebben getracht antwoorden te vinden op deze vragen door te vertrekken van de kennismaking met deze stadsberoepen, via, onder andere, analyses in groep en het onder de aandacht brengen van goede praktijken. Zij hebben eveneens gezorgd voor het voorstellen van aanbevelingen.