Dit document is een voorstel van een eindverslag van de studie die PwC uitvoerde betreffende de evaluatie van de sociale energietarieven en -fondsen in het kader van de strijd tegen de energiearmoede. De studie werd door de POD Maatschappelijke Integratie aan PwC toevertrouwd in het kader van een overheidsopdracht volgens de voorschriften van het Bestek MIIS-2016-08. Dit rapportvoorstel werd nog niet goedgekeurd door het Stuurcomité, maar volgt de beoordeling van een tussentijds rapport dat op 12 mei 2017 aan het comité werd voorgelegd. Dit document wordt bij het Stuurcomité ingediend op 2 juni 2017 zal op 12 juni 2017 aan het comité worden toegelicht. De studie wordt uitgevoerd om aan te sluiten op de wens van de Regering om de sociale energiefondsen te evalueren (gas, elektriciteit en stookolie), zoals het Regeringsakkoord bepaalt. Tevens wordt overwogen om desgevallend de fondsen te herstructureren of aan te passen.