Deze nota omvat een overzicht van de beschikbare informatie over de voorschotten op werkloosheidsuitkeringen die door de OCMW’s worden toegekend.
  In een eerste deel wordt de context geschetst waarbij de impact van de coronacrisis en de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen aan bod komt.

  In een tweede deel worden de cijfergegevens over voorschotten op werkloosheidsuitkeringen door OCMW’s getoond en geanalyseerd. Het betreft cijfers over:
  1) leefloon in de vorm van een voorschot;
  2) voorschotten die niet in de vorm van een leefloon worden toegekend door de 5 grote OCMW’s naar uitkeringstype; en
  3) socio-economische positie voor nieuwe aanvraag bij het OCMW.

  Tot slot komt ook de UNIPROC-procedure in een derde deel aan bod. Deze heeft als doel om voorschotten op werkloosheidsuitkeringen te voorkomen door een gegevensuitwisseling tussen de RVA, de uitbetalingsinstellingen en de OCMW’s. Ook hier worden enkele cijfers meegegeven.