Op 27 november 2018 organiseerden de dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang van de POD Maatschappelijke Integratie en het netwerk EUKN (European Urban Knowledge Netwerk) een colloquium om de uitwisseling van kennis en ervaringen over de preventie van radicalisering in de steden te bevorderen. In de voormiddag vonden plenaire zittingen plaats. Psychologen en sociologen zetten er de factoren uiteen die een individu ertoe aanzetten om te radicaliseren. De namiddag werd gewijd aan een reeks workshops, waarin de ervaringen op het terrein rond preventie van radicalisering (in België en in het buitenland) werden gedeeld. De deelnemers namen er ook deel aan het debat.

    Verslag van het colloquium van 27 november 2018