Het leefloon is één van de vormen van het recht op maatschappelijke integratie.
  Het is een minimuminkomen voor de mensen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken.
  Het OCMW gaat na of je inkomsten lager zijn dan het leefloonbedrag.
  Verder zal het OCMW nagaan of je niet op een andere manier over bestaansmiddelen kan beschikken.

  Lees meer in de brochure onder het tabblad 'documenten'.

  Je kunt deze en andere brochures bestellen via de knop hieronder.

  Bestel brochures