De toegankelijkheid van diensten is een pijler van de sociale inclusie naast een traject naar kwaliteitsvol werk en een menswaardig inkomen. Een van de belangrijkste diensten zijn de medische zorgen. De toegang kan beperkt worden door de financiële kost. De tussenkomst in de medische kosten kan een oplossing bieden. Via de wegwijs in medische hulp kan je nagaan of je recht hebt op tussenkomst in je medische uitgaven. Aarzel niet om de brochure te bestellen zodat je financiële kost geen belemmering is om je te laten verzorgen.

    Bekijk de brochure in het tabblad 'Document'.

    Bestel brochures