• Wegwijs in medische hulp

  Brochures

  De toegankelijkheid van diensten is een pijler van de sociale inclusie naast een traject naar kwaliteitsvol werk en een menswaardig inkomen. Een van de belangrijkste diensten zijn de medische zorgen. De toegang kan beperkt worden door de financiële kost. De tussenkomst in de medische kosten kan een oplossing bieden.  ...

 • Focusnota 9 - Medische hulp: evolutie sinds 1999

  Focus

  Het statistisch rapport is voor de OCMW’s, verenigingen uit het middenveld, lokale overheden, onderzoekscentra en de media een handig instrument voor het systematisch opvolgen van federale maatregelen. ...

 • Wat is medische hulp?

  Brochures

  In kader van het project MediPrima werd een folder uitgewerkt voor iedereen die vragen heeft over hun medische zorgen, maar die niet kan betalen. ...