Studies, publicaties en statistieken

 1. Het slachtoffer in de GAS-bemiddelingsprocedure

  Studies

  Op 25 oktober 2019 wijdde de POD Maatschappelijke Integratie een studievoormiddag aan de gemeentelijke administratieve sancties en meer bepaald aan de plaats van het slachtoffer in de GAS-bemiddelingsprocedure. ...

 2. Verslag studiedag preventie radicalisering

  Studies

  Op 27 november 2018 organiseerden de dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang van de POD Maatschappelijke Integratie en het netwerk EUKN een colloquium om de uitwisseling van kennis en ervaringen over de preventie van radicalisering in de steden te bevorderen. ...

 3. GAS bemiddeling - Evaluatie 2016-2017

  Studies

  De wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) voorziet in haar artikel 52 dat er een tweejaarlijks evaluatieverslag moet worden opgesteld aan het Parlement over de toepassing ervan. ...

 4. Verslag colloquium "10 jaar GAS-bemiddeling" van 13 juni 2017

  Studies

  Sinds 2007 geeft de Belgische federale staat aan verschillende steden en gemeenten een jaarlijkse financiële tussenkomst voor de aanwerving van een bemiddelaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). ...

md xs sm lg