• Verslag studiedag preventie radicalisering

    Studies

    Op 27 november 2018 organiseerden de dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang van de POD Maatschappelijke Integratie en het netwerk EUKN een colloquium om de uitwisseling van kennis en ervaringen over de preventie van radicalisering in de steden te bevorderen. ...