• Wegwijs in het beroep tegen een OCMW-beslissing

  Brochures

  Het OCMW neemt een beslissing. Je gaat niet akkoord. Wat moet je doen? Als er geen akkoord kan bekomen worden tussen je standpunt en dit van het OCMW dan kan je daar tegenin gaan. Je hebt recht om gehoord te worden, of in beroep te gaan. De wegwijs in de beroepsprocedure verduidelijkt welke stappen je kan ondernemen. ...

 • Wegwijs in het sociaal onderzoek van het OCMW

  Brochures

  Wanneer je aanklopt bij het OCMW voor steun, word je ontvangen door een maatschappelijk werker. Om je steunvraag goed te begrijpen voert de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek uit. ...

 • Wegwijs in medische hulp

  Brochures

  De toegankelijkheid van diensten is een pijler van de sociale inclusie naast een traject naar kwaliteitsvol werk en een menswaardig inkomen. Een van de belangrijkste diensten zijn de medische zorgen. De toegang kan beperkt worden door de financiële kost. De tussenkomst in de medische kosten kan een oplossing bieden.  ...

 • Verslag studiedag preventie radicalisering

  Studies

  Op 27 november 2018 organiseerden de dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang van de POD Maatschappelijke Integratie en het netwerk EUKN een colloquium om de uitwisseling van kennis en ervaringen over de preventie van radicalisering in de steden te bevorderen. ...

 • Focusnota 22 - Voedselhulp in België

  Focus

  Het statistisch rapport is voor de OCMW’s, verenigingen uit het middenveld, lokale overheden, onderzoekscentra en de media een handig instrument voor het systematisch opvolgen van federale maatregelen. ...

 • Vademecum van de statistieken

  Vademecum statistieken

  Vademecum voor de gebruikers van de statistieken over de steunmaatregelen van de POD Maatschappelijke Integratie ...

 • GAS bemiddeling - Evaluatie 2016-2017

  Studies

  De wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) voorziet in haar artikel 52 dat er een tweejaarlijks evaluatieverslag moet worden opgesteld aan het Parlement over de toepassing ervan. ...