De POD MI lanceert een nieuwe projectoproep binnen het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) rond de sociale activering van nieuwkomers.

   

  Deze oproep is in eerste instantie bestemd voor wat we ‘grote’ OCMW’s noemen: OCMW’s van steden en gemeenten met meer dan 150.000 inwoners. Concreet gaat het om de OCMW’s van Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. De oproep laat deze OCMW’s toe om partnerschappen af te sluiten met OCMW’s van steden en gemeenten met minder dan 150.000 inwoners. Zo kunnen ze de opgedane kennis rond de sociale activering van nieuwkomers delen en verspreiden.

   

  De voorbije jaren hebben veel OCMW’s een groter aantal nieuwkomers ontvangen. Daarom wil de POD MI via deze partnerschappen de kennis en expertise verspreiden die in de voorbije jaren is opgedaan binnen de AMIF-projecten van grote OCMW’s. Een partnerschap kan daarom een coaching omvatten tussen een groot OCMW en één, twee of meerdere andere OCMW’s.

   

  De coaching kan verschillende vormen aannemen. Zo kan een klein OCMW bij een groot OCMW stage lopen of voor een bepaalde periode meedraaien in het team. Een groot OCMW kan opleiding of teamcoaching organiseren, een lerend netwerk opzetten, een draaiboek delen, et cetera. OCMW’s mogen de vorm en inhoud van het partnerschap zelf invullen, zolang het doel van het partnerschap wat de kennis delen over de sociale activering van nieuwkomers omvat, behaald wordt.

   

  Als een groot OCMW een partnerschap aangaat met (een) ander(e) OCMW(’s), engageert het zich om hen te introduceren in haar goede praktijk en hen te helpen een effectief sociaal activeringsbeleid voor nieuwkomers uit te werken.  Klik hier als je een project wil indienen