De wegen naar de OCMW’s zijn soms moeilijk te vinden. De afgelopen jaren zijn jongeren in een steeds grotere bestaansonzekerheid beland. Bovendien heeft de Covid-crisis armoede bij jongeren en studenten nog verergerd, terwijl zij reeds een bijzonder kwetsbare groep vormden. Of het nu gaat om jobstudenten, die werken om hun studies te betalen of om in hun behoeften te voorzien, of om jonge werknemers tewerkgesteld via onzekere contracten, of zelfs om jongeren die geen job of opleiding vinden, de ganse jeugd wordt getroffen. In december 2017 ontvingen 44.922 jongeren van minder dan 25 jaar het leefloon. In 2022 hebben wij de grens van de 50.000 overschreden met 51.077 leefloners die jonger zijn dan 25 jaar.[1] Dit aantal neemt toe en dit zonder rekening te houden met jongeren die nog niet bij het OCMW hebben aangeklopt, studenten die niet of slecht geïnformeerd zijn over hun rechten bij de sociale diensten van hun school, ...

  De minister van maatschappelijke integratie en armoedebestrijding wil dit jaar een projectoproep lanceren om bestaansonzekerheid bij jongeren te bestrijden, inclusief studenten, in de OCMW’s. Deze projectoproep zal het mogelijk maken te subsidiëren die gericht zijn op de identificatie van noden van jongeren in de OCMW’s en het invoeren van relevante acties rond outreaching. Inderdaad, het meer algemeen doel de non take-up te bestrijden binnen de OCMW’s en meer potentiële rechthebbenden van deze categorie tot bij de deuren van de OCMW’s te brengen is nog steeds een enorme uitdaging.

  Alle OCMW’s of consortia van minstens 2 OCMW’s zullen een kandidatuur kunnen indienen om een subsidie te ontvangen van maximaal 100.000 €. Er zullen 10 OCMW’s of consortia geselecteerd worden.

  Deelnemen aan de projectoproep

  De dossiers kunnen worden ingediend tot uiterlijk 15 september 2023 om 23.59 uur. 

  U vindt meer informatie over deze projectoproep in het reglement. 

  Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van de voorlopige samenvattende budgettaire tabel en van een ondertekende verklaring van indiening. Deze documenten moeten worden ingediend via het onlineformulier. 

  Met het formulier kunt u het draft van uw aanvraag opslaan zolang u op dezelfde desktop werkt en zonder cookies te verwijderen. Als u het draft van uw aanvraag op verschillende desktops wilt opslaan, neem dan contact met ons op zodat we u een account kunnen toewijzen.

  Vragen? 

  Neem contact met ons op via het emailadres vraag@mi-is.be.