De non take-up van de rechten treft individuen onnodig. Wanneer een recht in een tekst voorkomt, moet het ook effectief zijn. De gezondheidscrisis heeft, tijdelijk, maar ook duurzaam, een impact gehad op de economische situatie van talrijke burgers. Sommigen hadden nog nooit bij een OCMW aangeklopt en velen wisten en weten nog steeds niet dat zij gebruik kunnen maken van een sociaal recht. 

  De Minister voor Personen met een handicap, armoedebestrijding en Beliris, Karine Lalieux wil de non take-up van de sociale rechten beperken door de OCMW’s te financieren die de non take-up bestrijden door de proactieve identificatie van rechthebbenden om een betere toegang tot de sociale rechten te waarborgen, meer bepaald via de kruising van verschillende databanken, maar ook via een fysieke eerstelijns sociale begeleiding.

  De OCMW’s van de gemeenten met meer dan 70.000 inwoners of de consortia van minstens 3 OCMW’s kunnen een kandidatuur indienen om een subsidie van maximaal 60.000 EUR te ontvangen om projecten te financieren die ervoor zorgen dat de rechthebbenden, die reeds gekend en nog niet gekend zijn door de OCMW’s, al hun rechten en sociale voordelen ten volle kunnen benutten.

  Deelname aan de projectoproep

  De dossiers moeten uiterlijk op 1 oktober 2022 om 23.59 uur worden ingediend.

  Inschrijvingsformulier 

  Reglement

  Informatie - vragen

  Mathilde Wargnies : mathilde.wargnies@mi-is.be | Sabine  Amato : marie-sabine.amato@mi-is.be | +32 2 508 85 85

  Reglement "Bestrijding van de non take up in de OCMW's"