Sedert vele jaren verleent de Nationale Loterij subsidies aan talrijke instellingen en organisaties actief in de sociale sector.

  Zo draagt ze haar steentje bij tot de realisatie van projecten inzake armoedebestrijding die zich richten op de opvang, de begeleiding en de dagelijkse ondersteuning van de minstbedeelden en van projecten die focussen op de maatschappelijke integratie van kansarmen en mensen met een beperking.

  Dit jaar werd een budget van € 3.200.000 opzij gezet voor twee projectoproepen.

  € 1.600.000 gaat naar de projectoproep “Sport en cultuur als hefboom in de strijd tegen armoede”, op initiatief van Minister van Begroting Sophie Wilmès, belast met de Nationale Loterij en van Staatssecretaris voor armoedebestrijding, Zuhal Demir. Deze projectoproep loopt van 8 juni tot 6 juli 2018 om 12u ’s middags.

  Geïnteresseerde organisaties kunnen hun kandidatuur online indienen tegen uiterlijk 6 juli. Het reglement vind je in tabblad 'documenten'.

   

  Voor meer informatie of vragen kan u terecht bij onze Front Office op het telefoonnummer 02.508.85.85 of via vraag@mi-is.be

  Gesloten procedure

   

   

  Reglement - Projectoproep 2018 – Armoedebestrijding en sociale inclusie. Sport en cultuur als hefbomen in de strijd tegen armoede.