Digitale uitsluiting heeft een invloed op alle personen die zich in een situatie van digitale kwetsbaarheid bevinden. De groep met een verhoogde risico op digitale uitsluiting is dan ook enorm breed. Zo zijn er verschillende personen die we niet uit het oog mogen verliezen wanneer het over digitale uitsluiting gaat.

  Vanuit het project “e-inclusion for Belgium - OCMW 2022” willen we zowel de toegang verhogen, de digitale vaardigheden versterken als het gebruik van essentiële dienstverlening van eenieder met zulk risico verbeteren.
  We beogen via deze projectoproep projecten te ondersteunen met een heterogene groep eindgebruikers, die een gemeenschappelijke nood hebben aan digitale aansluiting.
  Om deze kwetsbare personen beter te ondersteunen, kunnen ook hulpverleners deel uitmaken van de doelgroep van de ingediende projecten.

  OCMW's en hun partnerschappen hadden de mogelijkheid om een project in te dienen tot en met 15 augustus 2022.
  De indienperiode is afgelopen en de jury heeft de ingediende projecten beoordeeld.
  Alle informatie over de geselecteerde projecten kun je terugvinden op de webpagina van E-inclusion for Belgium - OCMW 2022.

   

  Gefinancierd door de Europese Unie NextGenerationEU